TJU Logo Group Logo

 

Group Home Page

Shende Jiang Biography

Research

Group Members

Former Group Members

Group Photos

Publications

Contact Us

School of Pharmacy

Tianjin University

 

 


Prof. Jiaxiang Shen

沈家祥 院士  

Prof. Jiaxiang Shen
Prof. Shende Jiang

姜申德 教授  

Prof. Shende Jiang
Dr. Xianghai Guo

郭翔海 副教授  

Dr. Xianghai Guo
Shaobo Yao

要少波 (S. Yao)   

硕博连读
Junhui Zhang

张军辉 (J. Zhang) 博士生
Qingzi Shang

商青姿 (Q. Shang) 硕士生
Shengbiao Tang

唐生表 (S. Tang) 硕士生
Xiaogang Li

李小刚 (X. Li) 硕士生
Yao Tong

童瑶 (Y. Tong) 硕士生
Shaoyu Liu

刘少玉 (S. Liu) 硕士生
Ping Chen

陈平 (P. Chen) 博士生
Chengcheng Lv

吕程程 (C. Lv) 硕士生
Shiyang Jia

贾诗阳 (S. Jia) 硕士生
Jiangnan Li

李江南 (J. Li) 硕士生
Xiaqian Wu

吴侠倩 (X. Wu) 硕士生
Yinhuan Yang

杨银环 (Y. Yang) 硕士生
Lijun Yang

杨丽君 (L. Yang) 博士生